Phòng thí nghiệm "Khoan, Dung dịch khoan và xi măng"

Phòng thí nghiệm Dung dịch khoan và vữa xi măng được sử dụng cho mục đích thí nghiệm và được trang bị các thiết bị hiện đại của Công ty Fann. Phòng thí nghiệm bao gồm nhiều loại thiết bị khác nhau gồm thiết bị đo tính chất của dung dịch khoan và thiết bị đo tính chất của vữa xi măng. Kết quả thí nghiệm dung dịch khoan và xi măng trong phòng thí nghiệm được sử dụng để tham chiếu tại hiện trường. Phòng thí nghiệm dung dịch khoan và vữa xi măng phục vụ thực hành các học phần: PET13226-Dung dịch khoan (+Thực hành) và Trám xi măng giếng khoan (+Thực hành). Ngoài ra phòng thí nghiệm phục vụ cho các giảng viên, sinh viên nghiên cứu khoa học, phục vụ sinh viên làm các đồ án dự án, đồ án tốt nghiệp, phục vụ dịch vụ sản xuất khi có nhu cầu, và phục vụ trao đổi học tập giữa các trường có cùng đào tạo kỹ thuật Dầu khí. Các thiết bị chính như sau:

1. Thiết bị đo tỷ trọng dung dịch khoan

2. Thiết bị đo độ thải nước, độ dày vỏ bùn dung dịch khoan ở nhiệt độ cao và áp suất cao (HTHP), và nhiệt độ thấp và áp suất thấp (LTLP)

3. Thiết bị đo tính chất lưu biến dung dịch khoan ở nhiệt độ phòng, nhiệt độ giếng

4. Nhớt kế kiểu phễu Marsh

5. Máy đo pH

6. Máy đo lưu tốc

7. Máy đo suất điện trở analog

8. Máy đo suất điện trở digital

9. Bộ thiết bị xác định thành phần cát

10. Máy xác định thể nhũ tương và cân bằng điện

11. Thiết bị chưng cất dầu/nước

12. Thiết bị đo độ quánh của vữa xi măng (theo điều kiện áp suất khí quyển)

13. Thiết bị đo cường độ nén một trục của mẫu đá xi măng