Phòng thí nghiệm "Công nghệ mỏ"

Phòng thí công nghệ mỏ, thường được gọi là Phòng thí nghiệm bơm ép mẫu lõi, được sử dụng cho mục đích các bài thí nghiệm nâng cao thu hồi dầu (EOR) đối với các mẫu lõi phù hợp nhu cầu sản xuất trong thực tế. Phòng thí nghiệm có thể xác định độ thấm của mẫu đá và mức độ của các chất lỏng khác nhau của giếng, bao gồm dầu, sẽ chảy qua nó dưới ứng suất 3 trục. Một số thử nghiệm, từ các thí nghiệm bơm ép mẫu lõi hai pha đơn giản đến các thí nghiệm phức tạp nhiệt độ cao (HT), áp suất cao (HP) có thể được thực hiện với độ chính xác cao. Phòng thí nghiệm phục vụ nhu cầu thực hành học phần PET13414-Công nghệ mỏ, và PET13313-Đánh giá thành hệ, ngoài ra phòng thí nghiệm phục vụ cho các giảng viên, sinh viên nghiên cứu khoa học, phục vụ sinh viên làm các đồ án dự án, đồ án tốt nghiệp,

phục vụ dịch vụ sản xuất khi có nhu cầu, và phục vụ trao đổi học tập giữa các trường có cùng đào tạo kỹ thuật Dầu khí. Các thiết bị chính của phòng như sau:

1. Core Flooding System 700 bar CFS 700

2. Soxhlet extraction

3. Dean Stark apparatus

4. Cambridge Viscosity Viscopro 2000 – PAC LP