Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ 2022

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ như sau:

1. Chỉ tiêu: 15 chỉ tiêu/Ngành:

  • Ngành Công trình biển.
  • Ngành Kỹ thuật Địa chất (Địa chất – Địa vật lý dầu khí).
  • Ngành Kỹ thuật Dầu khí (Khoan – Khai thác dầu khí).
  • Ngành Kỹ thuật Hóa học (Lọc – hóa dầu).

2. Thời gian đào tạo: 2 năm.

3. Điều kiện dự tuyển chung:

3.1 Về văn bằng: Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành khoa học, kỹ thuật.

3.2 Thâm niên công tác: Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những đối tượng còn lại phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với Ngành, Chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

4. Điều kiện cho từng Ngành/Chuyên ngành tốt nghiệp:

4.1 Đối tượng dự thi ngành Công trình biển phải tốt nghiệp một trong các ngành sau:

Kỹ thuật xây dựng Công trình biển, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Địa chất, Kỹ thuật Dầu khí, Kỹ thuật Hàng hải, Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Điện-Điện tử, Tự động hóa hoặc tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến Công trình biển – Dầu khí.

* Học phần bổ sung kiến thức:

- Học viên tốt nghiệp các ngành Kỹ thuật Hàng hải, Kỹ thuật Địa chất, Kỹ thuật Dầu khí, Tự động hóa: học bổ sung học phần Cơ học kết cấu.

- Học viên tốt nghiệp các ngành Kỹ thuật Điện tử: học bổ sung học phần Cơ học chất lỏng.

- Tốt nghiệp các ngành khác: xem xét học phần bổ sung dựa vào ngành học và bảng điểm đại học.

4.2 Đối tượng dự thi ngành Kỹ thuật Địa chất (Chuyên ngành Địa chất – Địa vật lý dầu khí) phải tốt nghiệp một trong các ngành sau:

* Ngành đúng: Người có bằng tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước các ngành Kỹ thuật Địa chất (Địa chất dầu khí- Địa vật lý dầu khí), hoặc các CTĐT có số học phần/tín chỉ khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành không khác quá 10% so với CTĐT ngành Kỹ thuật Địa chất của PVU;

* Ngành gần:

- Người có bằng tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước các ngành Kỹ thuật dầu khí (Công nghệ mỏ dầu khí, Công nghệ khoan dầu khí, Công nghệ khai thác dầu khí…), Kỹ thuật địa vật lý và trắc địa, hoặc các CTĐT có số học phần/tín chỉ khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành không khác quá 40% so với CTĐT ngành Kỹ thuật Địa chất của PVU, với các học phần bổ sung: Địa chất Dầu khí, Các phương pháp tìm kiếm thăm dò Dầu khí.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước nhóm ngành khoa học, kỹ thuật nói chung hoặc những người hoạt động chuyên môn cùng lĩnh vực có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên, với các học phần bổ sung như sau: Địa chất cơ sở, Địa chất Dầu khí, Các phương pháp tìm kiếm thăm dò Dầu khí, Cơ sở kỹ thuật Dầu khí.

4.3 Đối tượng dự thi ngành Kỹ thuật dầu khí (Chuyên ngành Khoan – Khai thác mỏ Dầu khí) phải tốt nghiệp một trong các ngành sau:

* Ngành đúng: Người có bằng tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước các ngành Kỹ thuật Dầu khí (Công nghệ mỏ dầu khí, Công nghệ khoan dầu khí, Công nghệ khai thác dầu khí), hoặc các CTĐT có số học phần/tín chỉ khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành không khác quá 10% so với CTĐT ngành Kỹ thuật dầu khí của PVU;

* Ngành gần:

-   Người có bằng tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước các ngành Kỹ thuật Địa chất (Địa chất dầu khí- Địa vật lý dầu khí), Kỹ thuật mỏ, hoặc các CTĐT có số học phần/tín chỉ khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành không khác quá 40% so với CTĐT ngành Kỹ thuật dầu khí của PVU, các học phần bổ sung như sau: Công nghệ khoan và khai thác Dầu khí, Công nghệ Mỏ.

-   Người có bằng tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước nhóm ngành kỹ thuật, hoặc những người hoạt động chuyên môn cùng lĩnh vực có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên, các học phần bổ sung như sau: Công nghệ khoan và khai thác Dầu khí, Công nghệ Mỏ, Cơ sở kỹ thuật Dầu khí, Các phương pháp tìm kiếm thăm dò.

4.4 Kỹ thuật Hóa học (Chuyên ngành Lọc – Hóa dầu) phải tốt nghiệp một trong các ngành sau:

* Ngành đúng: Người có bằng tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước các ngành Kỹ thuật Hóa học hoặc các CTĐT có số học phần/tín chỉ khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành không khác quá 10% so với CTĐT ngành Kỹ thuật Hóa học của PVU;

* Ngành gần:

- Người có bằng tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước các ngành Kỹ thuật Vật liệu, luyện kim và môi trường, hoặc các CTĐT có số học phần/tín chỉ khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành không khác quá 40% so với CTĐT ngành Kỹ thuật hóa học của PVU, các học phần bổ sung như sau: Công nghệ chế biến dầu và khí, Quá trình thiết bị.

- Người có bằng tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước nhóm ngành kỹ thuật, hoặc những người hoạt động chuyên môn cùng lĩnh vực có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên, các học phần bổ sung như sau: Hóa học cơ sở, Công nghệ chế biến dầu và khí, Quá trình thiết bị.

5. Môn thi:

5.1. Ngành Công trình biển: Tiếng Anh, Toán cao cấp, Cơ học chất lỏng.

5.2. Ngành Kỹ thuật Địa chất: Tiếng Anh, Toán cao cấp, Cơ sở địa chất - Địa vật lý Dầu khí.

5.3. Ngành Kỹ thuật Dầu khí: Tiếng Anh, Toán cao cấp, Cơ sở kỹ thuật Dầu khí.

5.4. Kỹ thuật Hóa học: Tiếng Anh, Toán cao cấp, Hóa lý.

6. Hồ sơ đăng ký: Đăng ký theo mẫu của PVU theo các hình thức sau: Đăng ký online (trên website http://pvu.edu.vn/index.php?option=com_rsform&formId=31, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

7. Mốc thời gian: Thí sinh có nhu cầu dự thi xin liên hệ ngay với Cô Lan (0983197934) để nhận lịch ôn tập và thi tuyển.

8. Học phí, lệ phí:

  • Học phí (lộ trình tăng học phí theo quy định của Chính phủ đối với Trường Đại học công lập): 1.000.000đ/Tín chỉ. Học phí đóng theo kỳ và không bao gồm: chi phí bảo vệ tốt nghiệp, chi phí bế giảng khóa học và học phí học chuyển đổi (nếu có).
  • Lệ phí thi tuyển: 1.800.000đ.
  • Lệ phí hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ.

* THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam, Số 762 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

ĐT: (0254) 3738879 (số máy lẻ: 128, Cô Lan)

DĐ: 0945750202 – Thầy Phong; 0947449068 – Thầy An; 0983197934 – Cô Lan.

Fanpage : www.facebook.com/PVU.PVN/

Zalo : https://zalo.me/g/wsjwhq992