PVU – ICI Hợp tác đào tạo hướng đến chuyển đổi số

Sáng ngày 29/1 tại Hà Nội, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) và Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (ICI) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

z2304191752946 8fbd4a8b7509a9a9c40b201921cace22 Medium

Toàn cảnh lễ ký kết

Việc thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác của hai bên với mong muốn phát huy tối đa năng lực, khả năng của hai bên trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn giải pháp số, chuyển đổi số nhằm góp phần thực hiện mục tiêu chương trình chuyển đổi số Quốc gia; khai thác tiềm năng về cơ sở vật chất, con người, kinh nghiệm của hai bên.
Cùng với đó, hai đơn vị sẽ xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối toàn cầu; đồng hành trong nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, huấn luận và kết nối các đơn vị trong ngành dầu khí và năng lượng, các nhà khởi nghiệp, các doanh nghiệp tại Việt Nam.

z2304191153122 ad58df8ae36a60db32ba25c2376e9455 Medium

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm cho rằng việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nhà trường sẽ gắn kết hai đơn vị, phát huy tối đa, hiệu quả năng lực, khả năng của 2 trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung; đào tạo bồi dưỡng chuyển đổi số nói riêng góp phần thực hiện mục tiêu chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và hành thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có đủ năng lực đi ra toàn cầu.

z2304191155646 c609d5336fdf6f58be21c793ae6b3fc6 Medium

TS.Phan Ngọc Trung - Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cũng nhấn mạnh: "Việc hợp tác giữa ICI và PVU ngày hôm nay sẽ mang tính chiến lược, dài hạn cho sự phát triển và hội nhập với các đơn vị của chúng ta trong xu thế chuyển đổi số." TIến sỹ Trung cũng mong muốn ngay sau lễ ký, các đơn bị bắt tay ngày vào việc cụ thể hoá các nội dung hợp tác, xây dựng nguồn lực, mạng lưới kết nối để triển khai hiệu quả để sớm có các kết quả cụ thể.

Sự kiện ký kết giữa hai trường là cơ sở quan trọng cho sự hợp tác bền vững lâu dài giữa hai đơn vị, phù hợp với xu thế phát triển trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và kỷ nguyên chuyển đổi số hiện nay. Trước đó vào ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã đề ra ba mục tiêu rõ ràng: Kinh tế số, Chính phủ số, Xã hội số.

z2304191158053 c8be2916376dbd7c49a7b8f0ee7394d4 Medium

z2304191156797 1a5dc3130306f636a4a9114bf894094e Medium

z2304191158725 92af6e1fc5acfce8c2ef17c526d1bbbe Medium

TS. Phan Minh Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) cho biết, PVU với cơ sở vật chất được PVN cung cấp hoàn thiện ở mức cao hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi số và việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa PVU và ICI có ý nghĩa quan trọng, phù hợp với dòng chảy chuyển đổi số hiện nay và đây cũng là chiến lược phát triển công tác Đào tạo số trong tương lai của PVU. PVU phối hợp cùng với ICI cũng như IBOSSES VN xây dựng mạng lưới chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số để xây dựng mô hình mẫu Trung tâm giải pháp số (Digital Hub) trước mắt là áp dụng cho lĩnh vực Dầu khí và Năng lượng, sau đó phát triển thành hệ sinh thái số để chia sẻ kinh nghiệm và tri thức chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. TS.Phan Minh Quốc Bình cho biết thêm.