Gương mặt Cựu Sinh viên

  Gặp gỡ KS. Dương Cao Nguyên – Đại diện thương mại Khu vực Việt Nam và Malaysia, Công ty Tenaris Global Services.Cựu SV Khóa 1 ngành Kỹ thuật Dầu khí. KS. Nguyễn Tiến Nhật Linh, Công ty Khí Vũng Tàu.Cựu SV Khóa 2 Ngành Kỹ thuật dầu khí.
Page 2 of 2