Nguyễn Văn Tú

Thạc sĩ Nguyễn Văn Tú,Tập đoàn Năng lượng Dầu khí ENI (Italia).
Cựu sinh viên khóa 1 Ngành Kỹ thuật Địa chất.