Nguyễn Văn Nam

 

Thạc sĩ Nguyễn Văn Nam, Đại học Houston, Hoa Kỳ.
Cựu sinh viên khóa 2 Ngành Kỹ thuật Dầu Khí