Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Trường Đại học DKVN  hiện có 80 CB-CNV, trong đó đội ngũ cán bộ giảng dạy bao gồm 02 PGS.TS, 19 TS và 17 ThS.

Trong kế hoạch của Trường, các CBGD được đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh đạt chuẩn IELTS 6 hoặc tương đương và đào tạo thực tế tại các cơ sở của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Hơn nữa, các giảng viên sẽ được gửi đi các trường đại học hàng đầu của Mỹ về dầu khí để bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng giảng dạy bằng tiếng Anh các môn học được phân công. Thời gian bồi dưỡng tại Mỹ cho CBGD chuyên ngành dầu khí là từ 04 đến 06 tháng.

Một ưu thế lớn là Trường được áp dụng "Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại Trường Đại học Dầu khí Việt Nam" do Hội đồng Quản trị của PVN phê duyệt theo QĐ 3508/QĐ-DKVN, ngày 12 tháng 11 năm 2009, với nhiều chế độ ưu đãi vượt trội phù hợp với mục tiêu và chiến lược phát triển của Trường. Chính sách này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng dạy, thu hút nhân tài trong và ngoài nước đến làm việc tại Trường.

Trong khuôn khổ Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và trên cơ sở Nghị quyết 233/NQ-ĐU ngày 17/3/2009 của Đảng uỷ Tập đoàn DKQGVN về phát huy nội lực, tăng cường và ưu tiên sử dụng các dịch vụ của các đơn vị trong Tập đoàn, Trường sẽ  sử dụng phù hợp lực lượng cán bộ khoa học có trình độ cao, hiện đang công tác hoặc đã nghỉ hưu tại các đơn vị khác nhau của Tập đoàn tham gia thỉnh giảng hoặc tham gia các chương trình nghiên cứu để tận dụng kinh nghiệm thực tiễn quý báu của họ, thực hiện chế độ trợ giảng, cố vấn học tập để trợ giúp, tư vấn và hướng dẫn sinh viên viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống.

Ngoài ra, Trường cũng đã có các thỏa thuận hợp tác đào tạo với các trường đại học ở trong nước và nước ngoài về việc cung cấp đội ngũ giảng viên thỉnh giảng cũng như việc hợp tác xây dựng CTĐT cho PVU.

can bo giang vien

Cán bộ - Giảng viên của Trường đi thăm Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông (Ba Vì-Hà Nội)