Đoàn thể

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, trường Đại học dầu khí tổ chức đi thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng đang sinh sống tại TP. Bà Rịa, huyện Châu Đức và huyện Tân Thành.