Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung vào các hệ đại học năm 2022

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Thông tin đã nhập không hợp lệ.
Invalid Input
Vui lòng nhập thông tin vào mục này!
Thông tin đã nhập không hợp lệ!
Vui lòng nhập thông tin vào mục này!
Invalid Input
Invalid Input
-- ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN --
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: (Nhóm ngành Dầu khí bao gồm 3 ngành Kỹ thuật dầu khí, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật địa chất)
Thí sinh có thể lựa chọn một hoặc hai thức xét tuyển sau:
+ Theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM hoặc ĐHQG HN:
Invalid Input
+ Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (Tổng điểm tổ hợp):
Invalid Input
Invalid Input
HỆ LIÊN KẾT VỚI HỌC VIỆN MỎ VÀ CÔNG NHỆ NEW MEXICO (MỸ):
Invalid Input
Thí sinh có thể lựa chọn một hoặc ba phương thức xét tuyển sau:
+ Theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM hoặc ĐHQG HN:
Invalid Input
+ Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (Tổng điểm tổ hợp):
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
+ Theo kết quả học tập THPT
Nhập điểm trung bình cộng (3 năm THPT) cho 4 môn:
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input