Phòng thí nghiệm "Hóa dầu"

Máy sắc ký lỏng cao áp (HPLC) - Hãng Agilent Hoa Kỳ
 

Công năng PTN:

Phục vụ cho môn học "Hóa học dầu mỏ" và "Sản phẩm dầu mỏ"bao gồm các bài thí nghiệm sau:

 1. Xác định tỉ trọng của dầu thô và sản phẩm;
 2. Xác định độ nhớt động học của nhiên liệu;
 3. Xác định nhiệt trị của nhiên liệu;
 4. Xác định nhiệt độ chớp cháy cốc kín của nhiên liệu;
 5. Xác định độ ăn mòn tấm đồng của nhiên liệu;
 6. Xác định hàm lượng nước trong dầu;
 7. Xác định độ xuyên kim của mỡ.

Thiết bị chính:

 1. Máy đo tỷ trọng tự đồng dầu Diese và xăng Vida 40H
 2. Thiết bị đo độ nhớt động học - K23890
 3. Thiết bị đo nhiệt lượng - C2000
 4. Thiết bị đo nhiệt độ chớp cháy côc kín - K16270
 5. Thiết bị xác định độ ăn mòn tấm đồng (Model: K25339)
 6. Thiết bị chuẩn độ Karl-Fischer - KEM
 7. Thiết bị đo độ suyên kim của mỡ
 8. Máy sắc ký lỏng cao áp
 9. Thiết bị xác định nhiệt độ chảy mềm của bitum
 10. Thiết bị kiểm tra độ nhỏ giọt của mỡ
 11. Thiết bị thử độ bền kéo ngang
 12. Thiết bị rửa Asphalt
 13. Thiết bị kiểm tra mẫu ở nhiệt độ cao

 

tb xac dinh do an mon tam dong

Thiết bị xác định độ ăn mòn tấm đồng - Hãng Kohler Đức

 

may sac ky long cao ap va tb xac dinh do an mon tam dong