Flyer khóa học: Velocity Modeling
File: Khóa học Địa tầng phân tập (Lý thuyết nâng cao và thực địa)
Hưởng ứng triển khai phương châm hành động "Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả" của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vào thực tế hoạt động tại các đơn vị, sáng 24/9/2021, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) – Trung tâm Bồi dưỡng nâng cao (ATC) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề "Ứng dụng TRIZ trong giải quyết vấn đề một cách sáng tạo".   Chương trình đã thu hút sự tham gia của 170 cán bộ đến…
Ngày 29/7/2020 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Nâng cao – Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã khai giảng khóa học “M&A – Quy trình thực hiện giao dịch và áp dụng trong các giao dịch thoái vốn Doanh nghiệp Nhà nước”. Khóa học tổ chức trong 3 ngày, có sự tham gia của các cán bộ hiện đang công tác trong lĩnh vực kế hoạch dầu tư, quản lý dự án, quản trị nhân sự,... của đơn vị trong ngành dầu khí. Khóa học cung cấp…
Ngày 28 tháng 7 năm 2020 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nâng cao (ATC) - Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã khai giảng khóa học "Decommissioning in the oil and gas industry", chương trình có sự tham gia của các học viên công tác trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí. Khóa học được thiết kế như một workshop, với sự chia sẻ của các chuyên gia đến từ các nhà thầu dầu khí về các quy định và công tác quản lý nhà…