Thông báo tổ chức xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học mã số SV2208 do sinh viên Nguyễn Hữu Lộc K9KKT làm chủ nhiệm.

Hội đồng xét duyệt tuyển chọn thông báo tổ chức xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học mã số SV2208 do sinh viên Nguyễn Hữu Lộc K9KKT làm chủ nhiệm.

Tên đề tài “Lựa chọn lưu lượng bơm, tải trọng lên choòng, tốc độ vòng quay của phương pháp khoan xoay bằng phương pháp năng lượng riêng (MSE) khi khoan thân giếng đường kính 8-1/2’’ giếng X, mỏ Bạch Hổ”

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Trường

Người phản biện: ThS. Bùi Tử An

Thành viên Ban hội đồng xét duyệt bao gồm:

- TS. Đỗ Quang Khánh – Chủ tịch;

- ThS. Bùi Tử An – Phản biện , Ủy viên 1;

- TS. Bùi Thanh Bình – Ủy viên 2;

- CN. Nguyễn Thị Phương Anh – Ủy viên 3;

- CN. Huỳnh Thị Thảo Vi – Thư ký.

Hội đồng xét duyệt tuyển chọn sẽ được tổ chức vào lúc 9h00 ngày 13/10/2022 tại phòng họp tầng 9, tòa nhà PVU.