Phòng thí nghiệm mô phỏng Khoan

Bộ Mô phỏng khoan

Vị trí: Tầng 4 tòa PVMTC

Chương trình đào tạo: Kỹ thuật dầu khí

Môn học: PET12443-Hệ thống khoan dầu khí (+Labs)

Chương trình kỹ thuật dầu khí 

Khả năng chứa

Tổng diện tích (m2)

30 150

Picture1

Thiết bị: 03 DrillSim: 5000 Cyber

Chức năng: Mô phỏng khoan với nhiều loại dung dịch khoan, khoan xiên, khoan ngang, và các sự cố khi khoan

Picture2

Cửa vào

Picture3

Góc nhìn từ cửa vào

Picture4

Nhìn từ góc lớp

Picture5

Nhìn từ phía lớp học

Picture6

Nhìn từ đầu lớp học

Picture7

Nhìn từ góc lớp