Phòng thí nghiệm "Hóa phân tích"

Công năng PTN:

Phục vụ cho môn học "Hóa phân tích", bao gồm những bài thí nghiệm sau:

 1. Xác định nồng độ dung dịch NaOH bằng dung dịch HCl
 2. Xác định nồng độ NaOH và Na2CO3 trong hỗn hợp
 3. Chuẩn độ kết tủa, xác định Cl- bằng phương pháp Morh
 4. Phương pháp permanganat, xác định nồng độ dung dịch Fe3+ bằng KMnO4
 5. Phương pháp Bicromat, xác định nồng độ Fe3+ bằng K2Cr2O7  
 6. Phương pháp chuẩn độ iot-thiosunfat, xác định nồng độ dung dịch Cu2+

Dụng cụ và thiết bị:

 1. Tủ sấy
 2. Lò nướng
 3. Máy cất nước
 4. Cân phân tích 4 số
 5. Đầy đủ các dụng cụ thủy tinh: Bình định mức, buret, pipet, cốc

hoaphantich lonung

Hình 1: Lò Nung

 

hoaphantich maycatnuoc

Hình 2: Máy cất nước