Sinh viên PVU và ngày hội Company Day 2014

Vừa qua, ngày 22/11/2014, trường ta đã tổ chức thành công ngày hội COMPANY DAY (CP)- ngày hội hướng nghiệp cho sinh viên. Đây là một trong những sự kiện quan trọng trong năm của trường Đại học Dầu...

sinh vien pvu va hoat dong company

Công tác chuẩn bị trước giờ G :  Link to Forum

Ấn tượng về ngày Company Day 2014: Link to Forum