Tầng Tên Đặc điểm Thiết kế Sức chứa Diện tích (m2)
2

PTN Thạch học

Hệ thống chiếu sáng – Huỳnh quang;

Các thiết bị: Kính hiển vi ánh sáng phân cực, Kính hiển vi soi nổi, máy soi huỳnh quang, búa địa chất, la bàn, máy đếm hạt ID818 –PETROG

PTN 20 78

Picture1

Ảnh 1: Kính hiển vi ánh sáng phân cực Meiji - MT9930

Nghiên cứu khoáng vật trong các lát mỏng thạch học. Được thiết kế để quan sát và chụp ảnh các mẫu vật có thể nhìn thấy chủ yếu do đặc tính dị hướng quang học của chúng.

Picture2

Ảnh 2: Kính hiển vi ánh sáng phân cực Meiji - MT9930

Nghiên cứu khoáng vật trong các lát mỏng thạch học. Được thiết kế để quan sát và chụp ảnh các mẫu vật có thể nhìn thấy chủ yếu do đặc tính dị hướng quang học của chúng.

Picture3

Ảnh 3: Kính hiển vi soi nổi 2 mắt Meiji - EMZ-5D

Phương pháp soi nổi chồng lên ảnh chụp vĩ mô để ghi lại và kiểm tra các mẫu rắn có bề mặt phức tạp, nơi cần có chế độ xem ba chiều để phân tích chi tiết.

Picture4

Ảnh 4: Kính hiển vi soi nổi 2 mắt Meiji - EMZ-5D

Phương pháp soi nổi chồng lên ảnh chụp vĩ mô để ghi lại và kiểm tra các mẫu rắn có bề mặt phức tạp, nơi cần có chế độ xem ba chiều để phân tích chi tiết.

Picture5

Ảnh 5: Búa địa chất và la bàn địa chất

Là những thiết bị không thể thiếu của bộ dụng cụ thực địa cho bất kỳ nhà địa chất nào để lấy mẫu đá, hóa thạch hoặc khoáng chất trong khi thực địa

Picture6

Ảnh 6: Máy định vị GPS garmin

Máy định vị GPS cầm tay được giảng viên và sinh viên sử dụng tại thực địa

Picture7

Ảnh 7: Các mặt cắt lát mỏng thạch học

Cho sinh viên quan sát tính chất quang học của khoáng vật qua kính hiển vi