Phòng thí nghiệm "Phòng trưng bày thiết bị Khoan-Khai thác Dầu khí"

 

Công năng PTN:

PTN mô tả trực quan thiết bị máy móc và quá trình, phục vụ cho môn học "Kỹ thuật khoan", "Kỹ thuật khai thác".

 

Thiết bị chính:

  1. Bộ khoan cụ
  2. Bộ ống chống, ống khai thác
  3. Thiết bị đầu giếng
  4. Thiết bị đáy giếng và paker
  5. Máy bơm ly tâm ngầm
  6. Bộ gaslift
  7. Mô hình giàn khoan
  8. Mô hình hệ thống khai thác và xử lý
  9. Tủ trung bày mẫu lõi và mẫu dầu

 

mo hinh dan khoan1

Mô hình giàn khoan 1

 

mo hinh dan khoan3

Mô hình giàn khoan 2

IMG 20171213 1459352

 

 

 

mo hinh dan khoan2

Mô hình giàn khoan 3