Tin mới PVU

Nằm trong Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam (U.S. Faculty Scholar Program), trong hai ngày 1-2/8/201202, các Giáo sư của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) Hoa Kỳ, đã tới thăm và dành thời gian thuyết trình, trao đổi kinh nghiệm với các cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) trong các lĩnh vực công nghệ thông tin và kiểm định ABET.
Ngày 10 tháng 7 năm 2012, Giáo sư - Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Cố vấn cao cấp của Hội đồng Chính sách Khoa học – Công nghệ Quốc gia, Phó chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã có chuyến thăm làm việc với lãnh đạo và cán bộ trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) tại cơ sở Bà Rịa.
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và thúc đẩy các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong tập thể học sinh – sinh viên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại Học Dầu Khí Việt Nam (PVU) phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVMTC) thực hiện tổ chức "Ngày Hội văn hóa học sinh – sinh viên". Hoạt động này sẽ diễn ra trong hai ngày 21- 22/4/2012 tại cơ sở của hai Trường tại…
Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và thúc đẩy các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu đoàn kết trong tập thể học sinh – sinh viên, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả và tính thiết thực của hoạt động Đoàn, trong 03 ngày 20-22/4/2012, Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) và Đoàn TNCS HCM Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí (PVMTC) đã phối hợp tổ chức "Ngày hội Văn hóa Học sinh- Sinh viên Dầu khí…
Quy định quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống CNTT PVU