PVU tổ chức Hội thảo quốc tế về thử thách và cơ hội trong thu dọn mỏ ngoài khơi

Ngày 13/12/2021, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Malaysia (UTM) tổ chức buổi Hội thảo quốc tế trực tuyến với chủ đề “Thử thách và cơ hội trong thu dọn mỏ ngoài khơi tại Đông Nam Á và trên thế giới” bằng hình thức trực tuyến.

Đây là hội thảo thường niên được tổ chức năm thứ 2 trong khuôn khổ của Dự án nghiên cứu “Thu dọn mỏ an toàn và bền vững các công trình dầu khí ngoài khơi tại khu vực Đông Nam Á và Nam Á, tính đến những đặc thù của các khu vực”. Dự án được tài trợ bởi Engineering X - một tổ chức quốc tế được thành lập bởi Royal Academy of Engineering và Lloyd’s Register Foundation (Vương quốc Anh) để giải quyết các vấn đề về thu dọn tàu và công trình dầu khí ngoài khơi trên thế giới.

PVU tổ chức Hội thảo quốc tế về thử thách và cơ hội trong thu dọn mỏ ngoài khơi

 

Được biết, dự án được thực hiện từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2024 bởi 9 trường đại học, viện nghiên cứu và công ty tư vấn đến từ Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Vương quốc Anh và Việt Nam: Universiti Teknologi Malaysia (UTM, Malaysia); Universiti Teknologi PETRONAS (UTP, Malaysia); PetroVietnam University (PVU, Việt Nam); Newcastle University in Singapore (NUiS, Singapore); Liverpool John Moores University (LJMU, Vương quốc Anh); Sea Sentinels Pte Ltd (SS, Singapore); Mahidol University (MU, Thái Lan); Institut Teknologi Bandung (ITB, Indonesia); R.L.Kalthia Ship Breaking Pvt. Ltd. (RLK, Ấn Độ).

PVU tổ chức Hội thảo quốc tế về thử thách và cơ hội trong thu dọn mỏ ngoài khơi
TS Lê Thị Huyền - Khoa Dầu khí, đại diện PVU trình bày bài thuyết trình về công tác quản lý chất thải thủy ngân
tại khu vực Đông Nam Á

 

Trong đó, PVU là một trong 3 thành viên chính. Vai trò của PVU trong Dự án là: Lãnh đạo, điều phối các đối tác nghiên cứu các cơ sở tái chế cho các công trình dầu khí được thu dọn và là thành viên nghiên cứu chính sự tuân thủ các quy định trong nước và quốc tế của các cơ sở xử lý chất thải nguy hại (đặc biệt là thủy ngân và NORM); Lãnh đạo việc tổ chức hội thảo và hội nghị chuyên đề nhằm chia sẻ thông tin giữa các quốc gia trong khu vực; Thành viên nghiên cứu kế hoạch thu dọn mỏ, việc thực hiện, hướng dẫn thu dọn mỏ… nhằm xây dựng hướng dẫn thu dọn mỏ cho các công trình dầu khí ngoài khơi trong khu vực.

PVU tổ chức Hội thảo quốc tế về thử thách và cơ hội trong thu dọn mỏ ngoài khơi
Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) trình bày về công tác thu dọn mỏ tại Việt Nam.

 

Hội thảo đã thu hút sự tham dự của 189 nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý đến từ Bangladesh, Brunei, Cambodia, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Singapore, Thụy Điển, Thái Lan, Vương quốc Anh và Việt Nam. Hội thảo có 6 bài thuyết trình, trong đó bao gồm bài thuyết trình của 3 thành viên Dự án và 3 chuyên gia/nhà quản lý đến từ Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Với vai trò là thành viên chính của Dự án và là nhà đồng tổ chức Hội thảo, PVU đã đóng góp bài thuyết trình về công tác quản lý chất thải thủy ngân tại khu vực Đông Nam Á do TS Lê Thị Huyền - Khoa Dầu khí trình bày và đã mời ông Phạm Trung Linh - Phó Phòng Phát triển Mỏ Petrovietnam thuyết trình về công tác thu dọn mỏ tại Việt Nam.

PVU tổ chức Hội thảo quốc tế về thử thách và cơ hội trong thu dọn mỏ ngoài khơi
Hội thảo diễn ra sôi nổi với các câu hỏi và đóng góp ý kiến

 

Hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp với những câu hỏi và ý kiến đóng góp quý báu của các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý trong quá trình diễn ra hội thảo, đạt được mục tiêu đề ra là cung cấp kênh trao đổi kiến thức và thông tin về công tác thu dọn mỏ dầu khí ngoài khơi trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

An Nhiên