Đảng ủy PVU tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tổng kết công tác Đảng năm 2021

Ngày 13/12/2021, Đảng ủy Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2021.

Dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp (TT&VHDN) Tập đoàn; đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Ban TT&VHDN Tập đoàn; đồng chí Võ Nam Hải - Phó Trưởng phòng Tư tưởng và Văn hoá doanh nghiệp, Ban TT&VHDN Tập đoàn.

Về phía Đảng ủy PVU có đồng chí Phan Minh Quốc Bình - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, chủ trì Hội nghị; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí là ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng Nhà trường.

Đảng ủy PVU tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tổng kết công tác Đảng năm 2021
Đồng chí Trần Quang Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Dũng đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ PVU trong bối cảnh của đại dịch Covid-19, đã nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021. Đặc biệt, PVU đã hoàn thành việc đăng ký và hoàn thiện kiểm định chính thức 03 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn ABET của Mỹ với những kết quả đánh giá cao của Hội đồng thẩm định. Khi PVU đạt được kiểm định chất lượng giáo dục ABET, điều đó sẽ góp phần cho việc quảng bá thương hiệu của Nhà trường trong cộng đồng các doanh nghiệp Dầu khí hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam nói riêng cũng như trong thị trường đào tạo nói chung. Hiệu quả, chất lượng đào tạo của Nhà trường sẽ là mục tiêu chiến lược phát triển trong thời gian tiếp theo.

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Quang Dũng cũng lưu ý PVU khi tiến hành kiểm điểm phải nêu rõ những ưu điểm, chỉ ra nhược điểm, đồng thời, phải có bàn bạc thống nhất, khắc phục, đặc biệt là việc phối kết hợp giữa các tổ chức cá nhân, đưa Nhà trường hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hiện các nhiệm vụ, đáp ứng theo yêu cầu chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, các nghị quyết của HĐTV, các kế hoạch của Tổng Giám đốc Tập đoàn trong việc định hướng hoạt động của Nhà trường trong năm học 2021-2022.

Đảng ủy PVU tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tổng kết công tác Đảng năm 2021
Đồng chí Phan Minh Quốc Bình trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ PVU năm 2021

 

Đồng chí Phan Minh Quốc Bình thay mặt Đảng ủy PVU trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ PVU năm 2021. Trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới còn có nhiều diễn biến phức tạp do chịu tác động của đại dịch Covid-19, năm 2021, bằng sự lỗ lực của tập thể Đảng bộ và toàn thể CBNV, đồng thời nhận được sự hỗ trợ chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn, sự hỗ trợ của các Ban/Văn phòng Tập đoàn, tập thể Lãnh đạo cấp ủy Nhà trường đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành thắng lợi mục tiêu kép, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao vừa chống dịch an toàn; đặc biệt, là công tác chỉ đạo hoàn thành công tác đánh giá ngoài ở 03 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng ABET (Hoa kỳ).

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng đã Báo cáo kiểm điểm của tập thể Hội đồng trường - Ban giám hiệu năm 2021.

Đảng ủy PVU tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tổng kết công tác Đảng năm 2021
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng
trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể Hội đồng trường - Ban giám hiệu PVU năm 2021

 

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong năm Đảng ủy PVU tổ chức quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ nhân viên (CBNV) trong toàn trường tham gia đầy đủ các buổi học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 100% CBNV và đảng viên tham gia các lớp học Nghị quyết và viết bài thu hoạch. Tiếp tục triển khai quán triệt các Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện ‘tự diễn biến’ ‘tự chuyển hóa’ trong nội bộ. Thực hiện kế hoạch số 172 KH/ĐU ngày 08/11/2021 về thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 01/09/2021 đến từng chi bộ, từng đảng viên, cán bộ nhân viên, giảng viên và sinh viên Nhà trường, đặc biệt coi trọng triển khai văn hóa Petrovietnam với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương -Sáng tạo - Hiệu quả”.

Tiếp theo, lần lượt các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn trình bày kiểm điểm cá nhân.

Đảng ủy PVU tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tổng kết công tác Đảng năm 2021
Các báo cáo kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được trình bày tại Hội nghị

 

Với tinh thần nghiêm túc, khách quan, dân chủ, đoàn kết và xây dựng, Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, góp ý thẳng thắn, khách quan đối với các tập thể và các cá nhân. Nội dung kiểm điểm, tự phê bình và phê bình vừa bám sát theo hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên, vừa bám sát nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân gắn với chức năng nhiệm vụ của đơn vị; làm rõ những ưu điểm, hạn chế và đề ra các biện pháp khắc phục. Trên cơ sở kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu đề xuất xếp loại Đảng bộ, BCH Đảng bộ, bỏ phiếu xếp loại chi bộ, chi ủy chi bộ thuộc Đảng bộ, bỏ phiếu xếp loại đảng viên, xếp loại/đề nghị xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đảng ủy PVU tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tổng kết công tác Đảng năm 2021
Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bầu chọn, xếp loại năm 2021

 

Sau buổi làm việc, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các cá nhân và tập thể tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn trong phê bình,và tự phê bình cũng như đưa ra được nhiều biện pháp hữu hiệu để khắc phục khuyết điểm để hoàn thiện bản thân và hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch trong thời gian tiếp theo.

Đảng ủy PVU tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tổng kết công tác Đảng năm 2021
Quang cảnh chung của Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021

 

Chiều cùng ngày, Đảng bộ PVU cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và khen thưởng chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sặc nhiệm vụ năm 2021.

Đảng ủy PVU tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tổng kết công tác Đảng năm 2021
Đồng chí Phan Minh Quốc Bình khen thưởng Chi bộ Liên khoa Khoa học cơ bản & Dầu khí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

 

Đảng ủy PVU tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tổng kết công tác Đảng năm 2021
Đồng chí Phan Minh Quốc Bình khen thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

An Nhiên