Hợp tác quốc tế

1. Trường Đại học Quản lý Singapore (SMU) Ngày 14.08.2014, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) đã đón tiếp và tổ chức buổi giao lưu sinh giữa viên PVU với đoàn sinh viên Trường Đại học Quản lý Singapore (SMU) nhân chuyến đi khảo sát thực tế của SMU tại Việt Nam năm 2014.