Hội đồng trường

 

 

ducna

Ông Nguyễn Anh Đức 
Chủ tịch Hội đồng Trường 

 

IMG 6495 Small

Ông Phan Minh Quốc Bình 
Thành viên Hội đồng Trường

 

photo coming soon

Bà Ngô Thu Kiều
Thành viên Hội đồng Trường

 

photo coming soon

Ông Nguyễn Hữu Lương
Thành viên Hội đồng Trường

 

photo coming soon

Ông Nguyễn Thanh Tùng
Thành viên Hội đồng Trường

 

photo coming soon

Ông Nguyễn Duy Phong
Thành viên Hội đồng Trường