Công trình khoa học của sinh viên

Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên tiếp cận làm quen với công tác NCKH và phát huy tính năng động sáng tạo, trong năm học 2013-2014 đã có 6 nhóm sinh viên đang ký tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường, cụ thể như sau:

  1. Phùng Thị Huệ, Nguyễn Bá Duy, Lâm Trọng Đức, Nguyễn Phước Hợp, Lâm Khánh Tuấn, Lê Hải. Đặc điểm địa chất và đánh giá tiềm năng dầu khí của mỏ Bạch Hổ.
  2. Hoàng Phách, Nguyễn Đức Hoàng, Phạm Xuân Hưng, Tạ Nhật Linh, Vũ Đức Hiếu. Đặc điểm địa chất và tiềm năng mở Thiên Ưng – Mẵng Cầu.
  3. Trần Công Minh, Nguyễn Văn Thu, Dương Cao Nguyên, Trần Phương. Mô hình toán mô phỏng quá trình khoan dầu khí.
  4. Phạm Quốc Đô, Vũ Văn Long, Phạm Quốc Anh, Lâm Đức Huy. Nâng cao hiệu quả làm sạch và vận chuyển mùn khoan khi khoan trong thân giếng.
  5. Nguyễn Quang Khải, Dương Tiến Trung, Nguyễn Xuân Tân Bình. Giải pháp EOR khả thi đối với các mỏ có điều kiện nhiệt độ cao và áp suất cao ở Việt Nam.
  6. Phan Thanh Toản, Lê Thanh Đà, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Hữu Hoàng Vũ. Nghiên cứu phương pháp chiết xuất và đánh giá hoạt tính ức chế của các sản phẩm chiết xuất từ nguyên liệu thiên nhiên.