Nguyen Hoai Vu

nguyen hoai vu

Last updated on: Jan 9, 2024

Name: Nguyen Hoai Vu

Title: Main specialist level 8
Company: Production Engineering Department, LD Việt-Nga Vietsovpetro
Telephone: 0254-3839871 (2324)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Address: 13 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng tàu.
Research Interests

 

Degree

Degree Field Institution Year
Ph.D. Petroleum Engineering Hanoi University of Mining and Geology Nov 2015 – Oct 2018
B.Sc. Drilling and Production Petroleum Ho Chi Minh City University of Technology Sep 1991 – Sep 1996

Experiences (non-Academic)

Organization Designation Year/Period
Bộ máy Điều hành, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro

Chuyên  viên  chính  bậc  8 - phòng Kỹ thuật Sản xuất

10/2013 - đến nay

Xínghiệpkhaithácdầukhí,LiêndoanhViệt-NgaVietsovpetro

Chuyên  viên  chính  bậc  6 - phòng Kỹ thuật Sản xuất

6/2010 - 9/2013

Xí nghiệp khai thác dầu khí, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro Giàn phó công nghệ

04/2008 - 5/2010

Xí nghiệp khai thác dầu khí, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro Đốc công khai thác dầu khí

11/1999 - 03/2008

Xí nghiệp khai thác dầu khí, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro Thợ khai thác dầu khí

10/1996 - 10/1999

Own Thesis

Title Type Institution Year
Xác định và phân tích các dạng dòng chảy trong quá trình nghiên cứu thuỷ động lực học giếng khoan ngang dầu khí Ph.D. Viện tài nguyên thiên nhiên, Đại học bách khoa Tomsk, LB Nga 2016-2020

Honors and Rewards

Name Details Year
Giải thưởng KH&CN Dầu khí lần thứ II, loại A (Quyết định số 5862/QĐ-DKVN ngày 01/12/2020 của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). 2020
Giải thưởng KH&CN Dầu khí lần thứ I, loại A (Quyết định số 9393/QĐ-DKVN ngày 31/12/2015 của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). 2015
Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học công nghệ, lần V, (Quyết định số 104/QĐ-CTN ngày 11/01/2017, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 2015
     

Journal 

no. Information
1 Cụm công trình: “Nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện công nghệ thu gom, xử lý, vận chuyển  dầu  thô  trong  điều kiện đặc thù của các mỏ Liên doanh Việt -Nga Vietsovpetro và  các  mỏ  kết nối  trên  thềm  lục  địa  Nam Việt Nam” - Bộ Khoa học Công nghệ
2 Cụm công trình: “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ trong thu gom, xử lý và sử dụng khí đồng hành ở các mỏ của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro và  các  mỏ  lân cận (phần ngoài khơi)” - Bộ Khoa học Công nghệ
3 Vietsovpetro: Phát  triển  các giải pháp công nghệ trong xử lý và vận chuyển dầu nhiều paraffin - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 4/2015
4 Những khó khăn thách thức của Vietsovpetro trong vận chuyển dầu nhiều paraffin bằng đường ống ngầm ngoài khơi - Tạp chí Dầu khí số 5/2015
5 Giải pháp khai thác dầu khí cho các mỏ nhỏ, cận biên - Tạp chí Dầu khí số 5/2015
6 Thách thức và giải pháp vận chuyển dầu nhiều paraffin bằng  đường ống  không  bọc cách nhiệt RP1÷UBN3 mỏ Rồng - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số 5/2015
7 Ứng dụng lý thuyết Catastrof và Entropi trong đánh giá trạng thái động học đường ống vận chuyển dầu và khí - Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất số 54
8 Đặc tính lý hóa của dầu nhiều paraffin khai thác tại các mỏ thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro - Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất số 54
9 Công  nghệ  xử  lý  và  vận chuyển dầu nhiều paraffin ở thềm lục địa Nam Việt Nam - Nxb Khoa học Kỹ thuật
10 Ứng dụng mô hình mô phỏng để nghiên cứu đánh giá trạng thái hoạt động của đường ống vận chuyển dầu ở Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tập 6 (07/2016)
11 Một số kinh nghiệm vận chuyển dầu nhiều paraffin tại các mỏ của Vietsovpetro và các mỏ kết nối - Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Vietsovpetro và 30 năm khai thác tấn dầu đầu tiên, tập II
12 Nghiên cứu các tính chất lưu biến của dầu thô ở mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng để vận chuyển bằng đường ống ngầm ngoài khơi - Tạp chí Dầu khí số 01/2017
13 Nghiên cứu sự hoạt động của đường ống vận chuyển dầu nhiều parafin trong điều kiện phức tạp ở liên doanh Vietsovpetro - Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất số 58- 4
14 Nghiên cứu giải pháp bơm rửa vùng lắng đọng trong đường ống vận chuyển dầu trong điều kiện không dừng khai thác - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam số09/2017
15 Khai thác khí thiên nhiên và thu gom khí đồng hành từ các mỏ nhỏ, cận biên - Tạp chí Dầu khí số 5/2017
16 Giải pháp sử dụng khí đồng hành cho máy phát điện trên các công trình kết nối ngoài khơi tại mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng - Tạp chí Dầu khí số 09/2018
17 Giải pháp công nghệ nâng cao hiệu quả vận hành đường ống vận chuyển dầu trong điều kiện sản lượng mỏ Bạch Hổ suy giảm - Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Vietsovpetro và 35 năm khai thác tấn dầu đầu tiên
18 Transportation of high pour point waxy crude oils at low ambient temperature and low flow rate,  «White Bear» oil filed (Socialist Republic of Vietnam) - Problems of Gathering, Treatment and Transportation of Oil and Oil Products - Institute of Energy Resources Transportation, (2/2015)
19 Study of optimization of high paraffinic crude oil transportation through uninsulated pipeline RP-1 → UBN-3 - 2nd International Conference on Integrated Petroleum Engineering, Hanoi, October 19th 2017
20 Experience of assessment on oil & gas transportation pipeline by using simulation tools at joint venture Vietsovpetro. - 2nd International Conference on Integrated Petroleum Engineering, Hanoi, October 19th 2017
21 Оптимизация безнасосного транспорта продукции скважин  в условиях морскойнефтедобычи - НефтяноеХозяйство,ноябрь2017г.
22 Công nghệ xử lý và vận chuyển dầu nhiều paraffin ở thềm lục địa Nam Việt Nam – Sách - NXB Khoa học Kỹ thuật–Hà Nội
23 Giáo trình giảng dạy nghề vận hành khai thác dầu khí – sách - Lưu hành nội bộ
24

Cụm công trình: “Nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện công nghệ thu gom, xử lý, vận chuyển dầu thô trong điều kiện đặc thù của các mỏ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

và các mỏ kết nối trên thềm lục địa Nam Việt Nam”

25

Cụm công trình: “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ trong thu gom, xử lý và sử dụng khí đồng hành ở các mỏ của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và các

mỏ lân cận (phần ngoài khơi)”

26

60 sáng kiến – hợp lý hóa sản xuất đã được hội đồng khoa học Liên doanh Việt – Nga

công nhận và áp dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Software Skills

Type Description
Languages English (Proficient), Russian (Proficient)
Simulator Kappa Saphir, Pansystem, Petrel, CMG, Visual basic, Python and Matlab.
Modeling Decline Curve Analysis