Dr. Nguyen Huu Chinh

 nguyen huu chinh  

Name: Nguyen Huu Chinh

Rank: Lecturer

Department: Petroleum Drilling and Production Department

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telephone: 02543838662 (Ext. 5088)

Fax:

Research Interests:

Address: 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 

Degree

Degree Field Institution Year
Ph.D. Kỹ thuật thăm dò mỏ khoáng sản có ích Đại Học Mỏ Địa chất, Hà Nội 2003
B.Sc. Công nghệ và kỹ thuật thăm dò mỏ khoán sản có ích Đại Học Bách Khoa Donesko, Ucraina 1987

Experience (Academic)

Institution Designation Year/Period
Viện NCKH&TK, Vietsovpetro Phó phòng thí nghiệm, Phòng thí nghiệm Gia cố và kết thúc giếng khoan 2007 - Present
Viện NCKH&TK, Vietsovpetro Kỹ thuật viên, kỹ sư, kỹ sư trưởng, chuyên viên chính, Phòng thí nghiệm Gia cố và kết thúc giếng khoan 1988-2007
Petrovietnam University Lecturer N/A

Professional Activities

Designation Details Year/Period
Tham gia Hội đồng xét duyệt, phản biện đề tài NCKH cấp ngành về khoan nước sâu Viện Dầu khí 2010
Tham gia Hội đồng xét duyệt, phản biện đề tài NCKH cấp ngành về khoan bể Nam Côn Sơn Viện Dầu khí 2011
Tham gia Hội đồng xét duyệt Luận án Tiến sỹ cấp cơ sở “Nghiên cứu hoàn thiện chế độ công nghệ khoan các giếng có độ dời đáy lớn ở thềm lục địa Việt Nam” Trường Đại Học Mỏ Địa Chất 2011
Tham gia Hội đồng xét duyệt, phản biện đề tài NCKH cấp ngành về “Tổng kết và đánh giá công tác bơm trám xi măng cho các giếng khoan có nhiệt độ cao và áp suất cao bể Nam Côn Sơn” Viện Dầu khí 2014
Tham gia Hội đồng xét duyệt Luận án Tiến sỹ cấp cơ sở “Nghiên cứu lựa chọn vữa trám cho các giếng khoan dầu khí trong điều kiện nhiệt độ cao và áp suất cao bể Nam Côn Sơn” Trường Đại Học Mỏ Địa Chất 2015

Special Duties

Office/Department/Institution Duty Year
Tiểu Ban Thăm dò-Khai thác, Hội đồng Khoa học Viện NCKH&TK, Liên Doanh Việt-Nga Ủy viên N/A

Courses

Institution Course No. Course Name Type Level Times Last Time
Petrovietnam University - Drilling fluids and Cementing Academic Undergraduate    

Journal

no. Information
1 Nguyễn Hữu Chinh. Những vấn đề về sử dụng xi măng bơm trám trong gia cố và kết thúc các giếng khoan Dầu khí. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHCN quốc tế “Dầu khí Việt Nam 2010: Tăng tốc và phát triển”, NXB Khoa học và Kỹ thuật- Hà Nội, Quyển 1, (Tr, 837-848), 2010
2 Đồng tác giả. Gia cố (chống ống và bơm trám xi măng) giếng khoan trong điều kiện khí xâm nhập. Tuyển tập báo cáo hội nghị KHCN Viện Dầu khí: Trí tuệ dầu khí Việt Nam- Hội nhập và phát triển bền vững, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội (tr, 434-442), 5/2013
3 Đồng tác giả. Thiết kế vữa xi măng trám giếng khoan trong điều kiện áp suất cao nhiệt độ cao bể Nam Côn Sơn. Tạp chí Địa kỹ thuật, Hà Nội, Số 3 (tr. 60-71), 3/2014
4 Đồng tác giả. Làm nặng vữa xi măng và sử dụng chúng để bơm trám các giếng khoan Dầu khí bể Nam Côn Sơn, 11/2014

5

Nguyễn Hữu Chinh. Hiện tượng khí xuất hiện, xâm nhập và di chuyển trong vành xuyến các giếng khoan Dầu khí. Tuyển tập báo cáo hội nghị Khoa học kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ 23, NXB Công Thương, Hà Nội (tr. 419-426), 12/2012

Reseach Projects

Code No. Title Institution Position Year

NA

Phân tích Công nghệ hiện hành và ứng dụng công nghệ mới trong gia cố và kết thúc giếng khoan ở các Mỏ của Liên Doanh, Vietsovpetro

NCKH của Viện NCKH&TK, LD

“Vietsovpetro”

PI 2010-2014

Software Skills

Type Description
Tiếng Anh Nghe (Khá); Nói (Trung bình; Đọc (Tốt); Viết (Trung bình)
Tiếng Nga Nghe ( tốt); Nói ( tốt); Đọc ( tốt); Viết ( tốt)