Thông tin tuyển sinh đại học 2019

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019; tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

Xét tuyển thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Bộ GD&ĐT. Chỉ tiêu năm 2019 dự kiến là 100 sinh viên cho cả 03 ngành đào tạo với tổ hợp môn xét tuyển (Toán, Vật lý và Hóa học). Điểm tuyển chung cho toàn trường. Việc phân ngành học thực hiện sau năm thứ nhất (Dựa trên kết quả học tập năm thứ nhất, điểm tuyển sinh và nguyện vọng của sinh viên)

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác
1 Trình độ đại học 7520600 Ngành Dầu khí
Xét tuyển chung cho 3 ngành (Địa chất Địa vật lý Dầu khí 7520501, Khoan Khai thác Dầu khí 7520604, Lọc Hóa dầu 7520301) theo kết quả thi THPT Quốc Gia với 1 tổ hợp môn A00.Phân ngành sau năm 1
100   Toán, Vật Lý, Hóa học

 

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

Tất cả thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 có kết quả Tổ hợp môn xét tuyển Toán, Vật lý và Hóa học đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT đều đủ điều kiện ĐKXT.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

- Mã số trường: PVU;

- Mã số ngành: 7520600 Ngành Dầu khí (thực tế gồm 03 ngành Kỹ thuật Địa chất: 7520501; Kỹ thuật Dầu khí:7520604 và Kỹ thuật Hóa học: 7520301)

- Tổ hợp xét tuyển: 01 tổ hợp chung cho 03 ngành-Toán, Vật lý và Hóa học.

- Lấy điểm chung toàn trường. Việc phân ngành thực hiện sau năm thứ nhất dựa trên kết quả học tập năm thứ nhất, kết quả tuyển sinh và nguyện vọng của sinh viên.

7. Tổ chức tuyển sinh:

- Mã số trường: PVU;

- Mã số ngành: 7520600 Ngành Dầu khí (thực tế gồm 03 ngành Kỹ thuật Địa chất: 7520501; Kỹ thuật Dầu khí:7520604 và Kỹ thuật Hóa học: 7520301)

- Tổ hợp xét tuyển: 01 tổ hợp chung cho 03 ngành-Toán, Vật lý và Hóa học. Lấy điểm chung cho toàn trường. Phân ngành sau năm thứ nhất dựa trên kết quả học tập năm thứ nhất, kết quả tuyển sinh và nguyện vọng của sinh viên.

Thời gian, hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có): Theo quy định của Chính phủ dành cho sinh viên đại học công lập

11. Các nội dung khác (không trái quy định):

- Trong từng học kỳ, các SV đạt kết quả học tập từ loại giỏi trở lên sẽ được cấp học bổng (lên đến 500USD/suất). SV có điểm thi đầu vào cao và có kết quả học tập năm thứ nhất xuất sắc sẽ được xem xét cấp học bổng du học nước ngoài. Sinh viên xuất sắc ngành Hóa dầu được cấp học bổng thực tập tại Mỹ (UOP). Những SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có kết quả học tập khá trở lên sẽ được hưởng học bổng toàn phần trong suốt khóa học do các đơn vị của PVN tài trợ (12 triệu đồng/suất/năm học);

- SV tốt nghiệp loại khá trở lên sẽ được ưu tiên giới thiệu việc làm tại các đơn vị, các dự án trong và ngoài nước của Ngành Dầu khí;

- Toàn bộ SV được ở miễn phí KTX với trang thiết bị đảm bảo sinh hoạt và học tập.