Tuyển sinh 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2018 1. Chỉ tiêu: 15 chỉ tiêu/Ngành: - Ngành Công trình biển. - Ngành Kỹ thuật Địa chất (Địa chất – Địa vật lý dầu khí). - Ngành Kỹ thuật Dầu khí (Khoan – Khai thác dầu khí). - Ngành Kỹ thuật Hóa học (Lọc – hóa dầu). - Các lớp liên kết đào tạo của các chuyên ngành trên theo hình thức 1 năm tại PVU, 1 năm tại Mỹ. Bằng do Đại học Mỹ cấp (thông báo cụ thể trên trang thông…
1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018; tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT. 2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Xét tuyển thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của Bộ GD&ĐT. Chỉ tiêu năm 2018 dự kiến là 100 sinh…