Tin trong ngành dầu khí

Ngày 25-11-2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2157/QĐ-TTg về việc thành lập Trường đại học Dầu khí Việt Nam (ĐHDKVN) theo mô hình trường đại học công lập đặc biệt. Nhân dịp khai giảng khóa I của ĐHDKVN, Báo Năng lượng Mới có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Trường.