Tin trong ngành dầu khí

Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 6-12-2016, Vietsovpetro đã hoàn thành khoan và mở vỉa thành công, đón dòng khí và condensate đầu tiên từ giếng khai thác TU-6, giàn BK-TNG mỏ Thiên Ưng, đánh dấu bước tiến ra các vùng nước sâu xa bờ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Vào ngày 29-6-2015, tại bãi cảng Vietsovpetro, tôi có dịp được tham dự lễ hạ thủy chân đế giàn BK-TNG mỏ Thiên Ưng để đưa ra lắp đặt tại mỏ khí Thiên Ưng thuộc Lô 04-3,…
Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2016 vừa qua nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thận trọng, ban lãnh đạo và tập thể Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã triển khai nhiều giải pháp về quản lý và điều hành để nỗ lực tối ưu hóa năng lực sản xuất và kinh doanh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, tiếp tục khẳng định là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành…
Chúng ta vừa đi qua năm 2016 với nhiều cung bậc của cảm xúc. Với tất cả những gì mà Tập đoàn đã đạt được trong sản xuất kinh doanh, chúng ta hoàn toàn có thể tự hào rằng: Trong bất luận hoàn cảnh nào, người Dầu khí vẫn giữ vững ý chí, phát huy nội lực, lao động với tinh thần sáng tạo, kỷ cương và chuyên nghiệp, thể hiện ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân. Chúng ta đã đạt và vượt tất cả chỉ…

Tầm nhìn PetroVietnam

Thứ hai, 06 Tháng 2 2017
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) hiện đang ở trong một giai đoạn đặc biệt, đòi hỏi các nhà lãnh đạo không chỉ phải thể hiện được năng lực quản lý điều hành mà còn phải có những giải pháp khéo léo vượt qua thách thức, trong khó khăn nhìn rõ cơ hội, tiên lượng chính xác về tương lai. Nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu, Tổng giám đốc (TGĐ) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn đã chia sẻ về hoạt động của Tập đoàn.…

Ngọn lửa đổi mới bùng cháy

Thứ hai, 06 Tháng 2 2017
Vào những ngày cuối năm này, những người như tôi, bước vào tuổi xưa nay hiếm không khỏi nhớ về những giờ phút đổi đời của cả một dân tộc, từ đói nghèo, vươn lên thoát nghèo để có thể bắt đầu nghĩ tới phát triển bền vững, hội nhập cùng sự thịnh vượng chung của cộng đồng quốc tế. Tại sao chỉ những lớp người thế hệ ấy? Thực ra là người Việt Nam những ngày này, ai cũng có những tâm tư, suy ngẫm của riêng mình. Nhưng…