PVTrans vào top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2017

Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố bảng xếp hạng Profit500 - top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất năm 2017, trong đó, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) được xếp hạng thứ 112/500 doanh nghiệp.

Cùng với tin vui này, hoạt động sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2017 của PVTrans cũng đạt kết quả cao: Doanh thu đạt 4.600 tỷ đồng, tương đương 125% kế hoạch 9 tháng và 91% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 371 tỷ đồng, tương đương 127% kế hoạch 9 tháng và 93% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước 214 tỷ đồng, tương đương 118% kế hoạch 9 tháng và 89% kế hoạch năm.

 

Tàu PVT Saturn

Nhờ những kết quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận cao trong những năm qua, PVTrans đã liên tiếp lọt vào top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam do tổ chức Vietnam Report xếp hạng.


Sự ghi nhận của các tổ chức trong việc đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp là phần thưởng có giá trị tinh thần to lớn cho những phấn đấu và nỗ lực không mệt mỏi của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên PVTrans trong suốt thời gian vừa qua.

 

PVTrans lọt vào danh sách 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2017

Ngoài PVTrans còn có nhiều doanh nghiệp dầu khí lọt vào top 500 như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí, Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam. Đây là tin vui và là tín hiệu tốt đối với toàn ngành Dầu khí trong giai đoạn khó khăn như hiện nay.

P.V