Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (Phú Quốc POC: Mục tiêu đưa dòng khí đầu tiên vào bờ

Trong năm 2017, mặc dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn và thách thức, có những lúc tưởng như không thể giữ được tiến độ đưa dòng khí đầu tiên vào bờ cuối năm 2021, song với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp và sự nỗ lực vượt khó của tập thể CBCNV, Phú Quốc POC đã bám sát và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm.

Năm 2017 là năm thứ 3, Phú Quốc POC đi vào hoạt động để triển khai Dự án phát triển mỏ khí tại Lô B & 48/95 và Lô 52/97 ở khu vực biển Tây Nam Việt Nam. Dự án phát triển mỏ khí tại Lô B & 48/95 và Lô 52/97 là một dự án trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn. Theo kế hoạch, cuối năm 2021, dự án sẽ cung cấp cho các nhà máy điện và các hộ tiêu thụ khác trên bờ ở khu vực Tây Nam Bộ. Phú Quốc POC đã hoàn thành các hạng mục công việc được giao và đang bám sát các mục tiêu chiến lược vào cuối năm 2021.

Trong năm qua, đối với nhiệm vụ hỗ trợ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong chuỗi giá trị, Phú Quốc POC đã tích cực hỗ trợ Tập đoàn tính toán và trình phương án giá khí để đạt được sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và sự thống nhất của các bên liên quan; đàm phán các thỏa thuận thương mại; trình phê duyệt gia hạn các hợp đồng PSCs và đề xuất việc tích hợp diện tích phát triển treo (SDA) vào diện tích phát triển chung (AJD); lập các phương án thu xếp vốn cho dự án; hoàn thiện báo cáo nghiên cứu và đề xuất giá bán khí Lô B cho các nhà máy điện.

Đối với lĩnh vực kỹ thuật và triển khai dự án, Phú Quốc POC thực hiện hàng loạt các nghiên cứu, thiết kế địa chất, lập kế hoạch và thiết kế chi tiết các giếng khoan phát triển. Phú Quốc POC cũng đã hoàn thiện các quy trình khoan của các giàn đầu giếng giai đoạn FG và sau FG. Phú Quốc POC đã hoàn thành dự thảo chiến lược đấu thầu tổng thể phục vụ chương trình khoan cho giai đoạn 5 năm đầu tiên của Dự án khí Lô B.


Ký kết các thỏa thuận thuộc chuỗi Dự án khí Lô B

Để quản trị điều hành công ty một cách hiệu quả và tối ưu, Phú Quốc POC đang từng bước nâng cao năng lực điều hành, hệ thống quản trị rủi ro và hệ thống công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, Phú Quốc POC đã đạt một số mốc công việc quan trọng được trong năm 2017 bao gồm: Đạt được sự phê duyệt của Bộ Công Thương (MOIT), Tập đoàn và các bên đối tác kế hoạch phát triển mỏ (FDP); Đạt được phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường (MoNRE) cho báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA); Trình báo cáo đánh giá định lượng rủi ro (QRA) cho Tập đoàn và Bộ Công Thương; Hoàn thiện và trình báo cáo đầu tư; Hoàn thành báo cáo nghiên cứu và đề xuất giá bán khí Lô B cho các nhà máy điện; Phát hành hồ sơ mời thầu các gói thầu thiết kế - mua sắm - xây lắp chính (EPCI) số 1 và EPCI số 2. Tiếp nhận, đánh giá hồ sơ chào thầu gói thầu EPCI số 1 và các công việc khác đang được triển khai theo đúng tiến độ kế hoạch.

Phú Quốc POC đã xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2018 bám sát mục tiêu đưa dòng khí Lô B vào bờ không muộn hơn cuối năm 2021 và có được quyết định đầu tư cuối cùng của Dự án khí Lô B (FID). Trong đó, Phú Quốc POC sẽ hỗ trợ Tập đoàn hoàn thiện và đạt đồng thuận với các bên nhà thầu đối với các thỏa thuận thương mại của Dự án khí Lô B. Đồng thời, tiến hành công việc thu nổ và xử lý địa chấn 3D và triển khai công tác minh giải địa chấn cho các giàn đầu giếng tiếp theo. Tiếp tục tiến hành các nghiên cứu, thiết kế về địa chất, khoan cho 4 giàn đầu giếng đầu tiên và hoàn thiện các công tác, thủ tục liên quan.

Năm 2018, Phú Quốc POC dự báo còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, do đây là dự án có quy mô đầu tư lớn nên đòi hỏi phải có hình thức thu xếp vốn phù hợp cho PVN và PVEP. Đây cũng chính là một trong những quan ngại chính của phía các đối tác nước ngoài để sớm đạt được phê duyệt FID. Cùng với đó, đang tồn tại khả năng chậm trễ về tiến độ triển khai các nhà máy điện. Việc chậm trễ này sẽ làm ảnh hưởng chung đến toàn bộ chuỗi dự án, ảnh hưởng tới mục tiêu dòng khí đầu tiên vào cuối năm 2021. Một số đề xuất, kiến nghị của Phú Quốc POC chưa được xem xét, giải quyết, làm cho công ty chưa hoàn toàn chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời chưa có sự nhất trí cao giữa Tập đoàn và các bên nhà thầu nước ngoài trong việc triển khai một số hạng mục công việc thuộc dự án, dẫn đến việc triển khai công việc của công ty gặp rất nhiều khó khăn và thường kéo dài.

Bước sang năm mới, mặc dù với khối lượng công việc tương đối lớn, cùng với những khó khăn, thách thức mang tính khách quan và chủ quan, nhưng Phú Quốc luôn tin tưởng rằng, cùng với sự chỉ đạo và hỗ trợ sát sao của Tập đoàn, kết hợp với đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, được đào tạo bài bản, tận tâm, nhiệt huyết, chuyên nghiệp, công ty sẽ hoàn thành các nhiệm vụ được giao cho năm 2018.

 Phú Quốc POC đã xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2018 bám sát mục tiêu đưa dòng khí Lô B vào bờ không muộn hơn cuối năm 2021 và có được quyết định đầu tư cuối cùng của Dự án khí Lô B (FID).

Hiền Anh