Công ty Chế biến khí Vũng Tàu về đích trước 2 tháng

Với sự nỗ lực, chủ động, linh hoạt trong điều hành, tổ chức sản xuất, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT), đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã xuất sắc hoàn thành trước thời hạn kế hoạch năm 2016, một năm đầy thách thức, khó khăn.
 

Giải pháp hiệu quả

Tính đến ngày 1-11-2016, KVT đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản lượng được tổng công ty giao trong năm 2016, đạt sản lượng khí khô 1.313,2 triệu m3, tương đương 100,9% kế hoạch năm; sản lượng LPG 261 nghìn tấn, tương đương 100% kế hoạch năm; sản lượng condensate Bạch Hổ58,7 nghìn tấn, tương đương 104,3% kế hoạch năm, về đích trước kế hoạch năm hơn 2 tháng.

Ước tính đến hết ngày 31-12-2016, KVT sẽ sản xuất và cung cấp 1.551,72 triệu m3 khí khô, tương đương 119% kế hoạch năm; sản lượng LPG sẽ đạt 306,69 nghìn tấn, tương đương 118% kế hoạch năm; sản lượng condensate Bạch Hổ sẽ đạt 69,41 nghìn tấn, tương đương 123% kế hoạch năm.

Kết quả trên chính là thành quả của sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm với công việc của Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV KVT trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất. Bên cạnh đó, với tinh thần tận tụy, hết lòng với công việc, đội ngũ cán bộ chuyên môn đã không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để đưa ra các giải pháp kỹ thuật nhằm duy trì và cải tiến hoạt động sản xuất đảm bảo an toàn – liên tục – hiệu quả.

Trong đó, góp phần làm nên thành công của KVT trong năm 2016 là việc công ty đã tối ưu hóa chế độ vận hành của nhà máy để xử lý và thu hồi tối đa sản phẩm lỏng như: thực hiện tăng hàm lượng C2 trong sản phẩm LPG lên 4% để tăng sản lượng LPG; tăng cường công tác đánh giá ảnh hưởng của thành phần khí từ các mỏ mới như: Đại Hùng, Thiên Ưng,... nhằm kịp thời đưa ra các thông số vận hành, hướng đến tối ưu hóa vận hành, nâng cao hiệu suất thu hồi sản phẩm lỏng.

Trong tình hình ngành dầu khí đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, KVT luôn quan tâm, chú trọng công tác đổi mới, quản lý hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh rà soát, vận động người lao động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, chi phí thường xuyên và giảm tiêu hao nguyên vật liệu.

Các hao hụt sản phẩm ngoài định mức đều được điều tra nguyên nhân và đưa ra biện pháp xử lý. Công ty đã ban hành quy trình kiểm soát về “Quản lý hao hụt sản phẩm lỏng” để kiểm soát chặt chẽ các khâu theo yêu cầu của PV GAS và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), được các đoàn kiểm tra quy chế quản lý sản phẩm lỏng của Tập đoàn đánh giá cao; các chỉ tiêu định mức hao hụt đều đáp ứng yêu cầu, có nhiều chỉ tiêu thực hiện thấp hơn so với quy định trong quy chế của Tập đoàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, KVT tiết giảm 8,3 tỷ đồng, tương ứng 38% kế hoạch năm năm. Trong đó, tiết giảm thông qua hoạt động đấu thầu là 4,4 tỷ đồng. Dự kiến hết năm 2016, KVT sẽ tiết giảm 22,4 tỷ đồng, (vượt chỉ tiêu tiết giảm PV GAS giao là 21,3 tỷ đồng).

Cùng với những giải pháp trên, việc đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã góp phần giúp công ty tăng độ tin cậy, tuổi thọ của thiết bị và hiệu quả sản xuất. Công tác này luôn được xem là một trong những giải pháp trọng tâm của KVT. Ngay từ đầu năm, Ban giám đốc Công ty đã thực hiện phát động sâu rộng phong trào thi đua, lao động cải tiến hợp lý hóa sản xuất trong toàn thể CBCNV nhằm khuyến khích sự sáng tạo để đảm bảo an ninh, an toàn vận hành ổn định và tăng hiệu quả các công trình khí; khuyến khích đăng ký ý tưởng, các giải pháp xử lý trong công việc… Do đó, KVT có phong trào sáng kiến, cải tiến phát triểnmạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đóng góp nhiều sáng kiến nhất cho PV GAS. Các sáng kiến, cải tiến mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm chi phí, đồng thời có ý nghĩa lớn trong đảm bảo công tác an toàn, điều kiện vận hành máy móc thiết bị, tối ưu chế độ vận hành, giảm thiểu các rủi ro cho quá trình vận hành bảo dưỡng và cải thiện điều kiện làm việc, môi trường…

Lá cờ đầu trong sản xuất

Được giao nhiệm vụ chính là thu gom, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, phân phối các sản phẩm khí, trực tiếp quản lý vận hành Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố, Kho cảng PV GAS Vũng Tàu và các kho chứa LPG đầu mối khác, trong quá trình hoạt động, tập thể cán bộ lãnh đạo và người lao động KVT đã luôn vượt qua những khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trải qua gần 20 năm vận hành, các công trình lớn do KVT quản lý và vận hành có thời gian hoạt động khá dài nên các hệ thống, thiết bị dễ phát sinh hỏng hóc ảnh hưởng tới công tác vận hành và an toàn, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp trong công tác an toàn, vận hành và bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) để duy trì và nâng cao độ tin cậy. Trong điều kiện đó, công ty đã nỗ lực tìm ra các giải pháp đảm bảo vận hành an toàn, có hiệu quả các công trình khí, đáp ứng yêu cầu sản xuất, không để xảy ra tai nạn, sự cố, đạt độ tin cậy cao. Năm 2016, KVT đã duy trì tính sẵn sàng và độ tin cậy của hệ thống công nghệ luôn ở mức cao (100%), đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về an ninh năng lượng; giữ gìn môi trường làm việc an toàn, bảo vệ sinh mạng con người và tài sản.

Trong đợt BDSC lớn năm 2016 tại Nhà máy Xử lý Khí Dinh Cố (GPP) vừa qua, KVT đã đảm bảo an toàn, chất lượng và hoàn thành sớm tiến độ đề ra, giúp làm lợi gần 6 tỷ đồng từ việc sớm tiếp tục triển khai thu hồi khí khô và các sản phẩm lỏng.Trong suốt 18 năm vận hành từ năm 1998 đến 2016, nhà máy không có bất kỳ tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng nào; Tiếp nhận và xử lý 27 tỷ m3 khí đồng hành (24 tỷ m3 khí khô, 4,9 triệu tấn LPG, 1,6 triệu tấn condensate); Độ tin cậy của hệ thống chế biến khí đạt 100% liên tục trong 5 năm liền.

Hiện nay, KVT vẫn luôn duy trì, cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý tích hợp an toàn – sức khỏe – môi trường, được tổ chức tư vấn quốc tế BSI đánh giá cao về kết quả thực hiện và đã tái cấp chứng chỉ trong đợt đánh giá vào tháng 4-2015. Các công trình do KVT quản lý đều được duy trì chứng chỉ đăng kiểm quốc tế; được cấp đầy đủ các loại giấy phép theo quy định của pháp luật. Công tác quản lý môi trường, an toàn hóa chất ngày càng chặt chẽ, không vi phạm quy định về môi trường; được đoàn thanh tra của Tổng cục môi trường, Cảnh sát PCCC các địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước, PVN và PV GAS đánh giá cao.

Có thể thấy, nhờ những nền tảng đã tạo dựng cùng với việc chủ động đưa ra những giải pháp và sự nỗ lực phấn đấu, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, CBCNV, KVT đã triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kết hợp với việc chủ động áp dụng các giải pháp duy trì hoạt động an toàn, ổn định, liên tục, lựa chọn chế độ vận hành hợp lý để tiếp nhận, xử lý tối đa lượng khí đưa vào bờ, đạt được hiệu quả cao trong năm 2016, mặc dù khối lượng công việc được giao lớn và có nhiều khó khăn.

Những kết quả xuất sắc vừa đạt được trong năm 2016 một lần nữa khẳng định Công ty KVT là một trong những đơn vị chủ lực và lá cờ đầu trong khối sản xuất của PV GAS.

Theo www.pvn.vn