Công đoàn Dầu khí Việt Nam:Đưa Nghị quyết 20 vào cuộc sống

Sau 10 năm tích cực chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đã xây dựng, các cấp công đoàn tổ chức thực hiện Chương trình hành động trong toàn ngành để nâng cao nhận thức của CBCNV-LĐ về tình hình, vai trò của việc tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, gắn với tình hình thực tế của ngành và đơn vị và đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc.

Tập trung bồi dưỡng đào tạo công đoàn viên

Có thể nói, trong nhiều năm qua, đội ngũ CBCNV-LĐ ngành Dầu khí Việt Nam đã lớn mạnh không ngừng cả về số lượng và chất lượng, đã làm chủ được nhiều khâu kỹ thuật, khoa học, công nghệ tiên tiến hiện đại - đặc thù của ngành Dầu khí, từ thăm dò khai thác, dịch vụ kỹ thuật Dầu khí đến chế biến, lọc hóa dầu, sản xuất khí, điện, đạm…


Khen thưởng các tập thể xuất sắc tại Hội nghị Tổng kết phong trào lao động sáng tạo trong CBCNV-LĐ giai đoạn (2012-2017)

CĐ DKVN cùng các cấp công đoàn trực thuộc luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong chương trình hoạt động của CĐ DKVN. Triển khai có hiệu quả Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” gắn với Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”. Phối hợp với Tập đoàn tổ chức Hội thi ATVSV giỏi, Hội thi Tay nghề cấp ngành và cấp trực thuộc hằng năm và tổ chức Hội thi cán bộ Công đoàn Dầu khí giỏi và thi Tìm hiểu hoạt động Công đoàn.

Công tác đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất, giải quyết có hiệu quả những bức xúc của CBCNV-LĐ cũng được CĐ DKVN đặc biệt chú trọng. Công đoàn đã tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của CBCNV-LĐ, tham gia giải quyết việc làm, giải quyết tranh chấp lao động... Cụ thể là chỉ đạo các công đoàn trực thuộc ở các đơn vị cổ phần hóa, thoái vốn, các đơn vị đang tiến hành mạnh mẽ công tác tái cơ cấu, chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị Người lao động thảo luận những vấn đề quan trọng.

Cùng với sự phát triển của ngành Dầu khí, hệ thống tổ chức CĐ DKVN trong những năm qua cũng liên tục được phát triển và đổi mới, phù hợp với đặc điểm điều kiện, tình hình hoạt động của một đơn vị kinh tế mạnh, đồng thời đảm bảo điều kiện để các cấp công đoàn trong ngành hoạt động có hiệu quả. Đội ngũ CBCNV-LĐ trong ngành Dầu khí có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng tốt yêu cầu của công việc.

Tích cực trong các phong trào thi đua

Trong những năm qua CĐ DKVN đã thường xuyên phát động thi đua lập thành tích, chào mừng các sự kiện lịch sử, các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và của tổ chức Công đoàn. Tổ chức các phong trào thi đua trong CBCNV-LĐ do Tổng Liên đoàn (TLĐ) phát động trọng tâm là phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, phong trào “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tiêu cực và phòng chống các tệ nạn xã hội”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CBCNV-LĐ, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ” và đẩy mạnh phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất” được CBCNV-LĐ toàn ngành nhiệt tình hưởng ứng mang lại hiệu quả cao. Phong trào thi đua được phát động sâu rộng, với nhiều hình thức phong phú ở tất cả các công trình/dự án trọng điểm. Đến nay CĐ DKVN đã triển khai phát động thi đua trên 45 công trình/dự án của ngành, có hàng nghìn đề tài, sáng kiến/giải pháp được công nhận và được áp dụng vào thực tiễn với tổng giá trị làm lợi hàng ngàn tỉ đồng, hàng trăm cá nhân tiêu biểu được cấp bằng Lao động sáng tạo của TLĐ, hàng ngàn cá nhân được CĐ DKVN tặng bằng khen.

Tổng số lượt cán bộ công đoàn các cấp tham dự tập huấn, bồi dưỡng từ năm 2008 đến nay là hơn 11 nghìn lượt người, tổng số kinh phí cho công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn là hơn 10 tỉ đồng.

 Ngoài ra CĐ DKVN còn tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, ủng hộ kinh phí để thực thiện các chương trình từ thiện do TLĐ, Tập đoàn phát động như chương trình nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa, chương trình xây dựng Khu tưởng niệm Gạc Ma, Chương trình Mái ấm CĐ DKVN...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy, công đoàn các cấp, trong thời gian tới, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, vai trò quản lý của chính quyền, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác xây dựng đội ngũ CBCNV-LĐ. Bên cạnh đó, công đoàn các cấp cũng đang nỗ lực đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thời gian làm việc cho công đoàn viên, tập trung bồi dưỡng, đào tạo để đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ phẩm chất, bản lĩnh chính trị, kỹ năng, phương pháp hoạt động, đại diện bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Đồng thời, các cấp công đoàn cũng đang tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp của NLĐ: chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành, đào tạo nghề gắn với rèn luyện tác phong, kỷ luật lao động trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại; gắn đào tạo nghề với giáo dục chính trị tư tưởng, đưa nội dung giáo dục Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Doanh nghiệp... vào chương trình đào tạo. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV-LĐ.

Lưu Quỳnh Điệp