Trao học bổng và phần thưởng HK1 năm học 2014-2015 cho SV PVU

Nhằm tổng kết và khen thưởng cho các SV đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện học kỳ I, năm học 2014-2015 và giải đáp các thắc mắc của SV liên quan đến học tập, rèn luyện, sinh hoạt, chế độ chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của SV trong thời gian qua, ngày 04/04/2015, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng học kỳ I, năm học 2014-2015 và Gặp gỡ và đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với SV năm 2015.

Tại buổi lễ, Nhà trường đã trao 61 suất học bổng (5 triệu/học bổng) cho 61 SV có kết quả học tập xếp loại giỏi  và phần thưởng dành cho những SV có hoạt động ngoại khóa xuất sắc trong học kỳ vừa qua.