Thư chúc mừng của TGĐ Tập đoàn Nguyễn Vũ Trường Sơn nhân dịp Ngày truyền thống thi đua yêu nước