COMPANY DAY 2020 (CD) - Ngày hội hướng nghiệp cho sinh viên PVU năm 2020

Với mục đích tạo điều kiện cho các sinh viên PVU có cơ hội tiếp cận, cập nhật thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Ngành dầu khí, đặc biệt là nhu cầu tuyển dụng nhân sự, chương trình thực tập của các đơn vị và cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp; tạo điều kiện để các công ty tiếp cận nguồn nhân lực sinh viên đầy tiềm năng và triển vọng của PVU, đồng thời là hoạt động quảng bá hiệu quả cho doanh nghiệp tới sinh viên, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, Trường Đại học dầu khí Việt Nam (PVU) tổ chức ngày hội hướng nghiệp cho sinh viên -

COMPANY DAY 2020 với sự góp mặt của một số công ty, đơn vị trong ngành Dầu khí như sau:


1. Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP)
2. Viện dầu khí Việt Nam (VPI)
3 Hoàng Long - Hoàn Vũ JOC
4. Biển Đông POC
5. Phú Quốc POC
6. PVD Logging
7. Rosneft Việt Nam
8. Phân bón và hóa chất dầu khí (PVFCCo)
9. Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR)
10. PVCFC – Đạm Cà Mau
11. Hóa Dầu Long Sơn
12. Polytex Far Eastern
13. Star Global
14. Minh Việt

Thời gian: vào lúc 8h00, thứ sáu ngày 03 tháng 07 năm 2020.

cd2020 1

cd2020 2

cd2020 3