Chương trình tập huấn về “Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục”

Thực hiện kế hoạch đào tạo nội bộ năm 2019 của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam, ngày 13/05/2019, Trung tâm Bồi dưỡng Nâng cao đã tổ chức thành công chương trình tập huấn về “Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục”.

Tham dự chương trình có PGS.TS Lê Văn Sỹ, phó Hiệu trưởng Nhà trường, các lãnh đạo đơn vị, các trưởng/ phó Bộ môn và các cán bộ làm công tác Đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

Chương trình tập huấn do PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam – PGĐ. TT Kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐHQG TP. Hồ Chí Minh trình bày. Với kinh nghiệm 19 năm giảng day và tham gia công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, Cô đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho học viên về những khái niệm, yêu cầu, công cụ cơ bản liên quan đến công tác quản lý chất lượng giáo dục đại học. Đây chính là nền tảng kiến thức để Trường xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ hiệu quả.

Trong quá trình tập huấn, học viên được yêu cầu trao đổi, thảo luận nhóm, thuyết trình,… về các vấn đề Chất lượng giáo dục hiện tại, và đề xuất các giải pháp thích hợp. Các nội dụng rất thiết thực của chương trình đã giúp các học viên hiểu rõ hơn về yêu cầu công tác Đảm bảo Chất lượng của Nhà trường.

Kết thúc buổi tập huấn, PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam đã dành thời gian trao đổi với các học viên về một số vướng mắc trong công tác xây dựng báo cáo Tự đánh giá của Nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi học: