Thỏa thuận với Enago - nhà cung cấp các dịch vụ biên tập Tiếng Anh hàng đầu thế giới

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam vừa ký biên bản ghi nhớ (MoU) với Enago - nhà cung cấp các dịch vụ biên tập Tiếng Anh hàng đầu trên thế giới, nhằm hỗ trợ các cán bộ, giảng viên trong Trường tiếp cận với các chuyên gia trong công tác biên tập và chỉnh sửa bài báo Tiếng Anh gửi đăng lên các Tạp chí uy tín trên thế giới.


enagobanner1Năm 2017, Enago - nhà cung cấp các dịch vụ biên tập tiếng Anh hàng đầu cho cộng đồng các nhà khoa học trên toàn cầu, đã ký thỏa thuận với trường Đại học Dầu khí Việt Nam về việc cung cấp các dịch vụ biên tập Tiếng Anh bản thảo bài báo đăng trên các Tạp chí uy tín dành cho các cán bộ và giảng viên trong Trường. Với việc ký kết hợp này, cán bộ, giảng viên Nhà trường sẽ có cơ hội tốt hơn để công bố bài báo trên các Tạp chí quốc tế có uy tín, đóng góp vào mục tiêu nghiên cứu khoa học chung của Nhà trường. Các công trình nghiên cứu sẽ mở ra những khám phá mới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, một trong những sứ mệnh quan trọng mà Nhà trường luôn hướng tới.
Các nhóm chuyên gia của Enago sẽ hỗ trợ cán bộ và giảng viên trong Trường, đảm bảo rằng bài báo của các tác giả sẽ được tiếp cận với những yêu cầu cao của các Tạp chí, từ đó được chấp thuận và đăng trên các Tạp chí quốc tế uy tín. Thông tin chi tiết về thỏa thuận xem tại đường link: http://university.enago.com/petrovietnam-university

Phòng ĐN&KHCN