Lãnh đạo trường tiếp đoàn công tác của kogas

Sáng ngày 16/03/2016, TS Hoàng Hùng, Phó hiệu trưởng, đã làm việc với đoàn công tác của KOGAS, Hàn Quốc.

Thành phần đoàn công tác của KOGAS có ông Hong Sung Baek, trưởng bộ phận thương mại kỹ thuật, trưởng đoàn, ông Kim Yong Soo, quản lý nhóm thương mại kỹ thuật, ông Yoo Huiryong và ông Kim Dong Kyu – Trung tâm Nghiên cứu Phát triển KOGAS.

Trong buổi làm việc, hai bên cũng thảo luận khả năng hợp tác trong đào tạo, ứng dụng, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ piging mà KOGAS có thế mạnh. Nội dung chi tiết của thỏa thuận hợp tác được hai bên thảo luận kỹ và hy vọng sẽ được lãnh đạo hai bên ký trong ít ngày tới.

KOGAS là công ty sở hữu nhà nước của Hàn Quốc, thành lập năm 1983, được đánh giá là công ty lớn nhất thế giới về nhập khẩu LNG. Hiện KOGAS đang sở hữu và vận hành 3 cảng xuất nhập LNG và một mạng lưới  đường ống phân phối khí dài 3.562 km trải khắp Hàn Quốc.  

Kogas visit 1 Kogas visit 2

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn doanh nghiệp KOGAS tại PVU