Hệ thống quản trị học tập cho Chương trình đào tạo tiếng Anh tại PVU

Ngày nay, tại Việt Nam nói chung, sự phổ biến của Internet băng thông rộng đã và đang tạo nên thói quen sử dụng Internet thường xuyên của sinh viên. Tuy nhiên, đa phần sinh viên hiện khai thác các tiện ích này cho mục đích vui chơi, giải trí, và giao tiếp xã hội nhiều hơn mục đích học tập và nghiên cứu. Vì thế, việc xây dựng một môi trường học tập trực tuyến để điều hướng một cách hiệu quả hoạt động sử dụng Internet của sinh viên, mang lại cơ hội học tập mọi lúc mọi nơi cho sinh viên một cách chủ động, tự nguyện là hết sức cần thiết.

Chương trình đào tạo tiếng Anh tăng cường hiện tại của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) có ưu điểm là quy mô lớp học nhỏ. Vì thế, mức độ tương tác mà giáo viên có thể dành cho từng sinh viên trong mỗi giờ học cao hơn so với các lớp học có sĩ số đông thường thấy ở các chương trình đào tạo đại trà cấp Đại học. Tuy nhiên, vì môn Tiếng Anh không tính khi xét tuyển đầu vào, nên trình độ tiếng Anh đầu của sinh viên thường thấp và không đồng đều, trong khi đó yêu cầu đầu ra lại rất cao (tương đương trình độ IELTS 5.5). Điều này đòi hỏi sinh viên phải tự xây dựng kế hoạch tự học tập bên ngoài lớp học để đáp ứng các yêu cầu của chương trình đào tạo chất lượng cao. Mặc dù yêu cầu là thế, nhưng PVU hiện chưa tạo ra được môi trường hiệu quả để thúc đẩy quá trình học tập bên ngoài lớp học, dẫn đến hiệu quả tự học của sinh viên kém và Trường không có cơ sở để theo dõi chặt chẽ mức độ tự học của sinh viên. LMS Intro 1 Hệ thống quản trị học tập tiếng Anh (LMS) của PVU được xây dựng theo nguyên tắc hỗ trợ sự tương tác giữa người học với nhau và giữa người học với người dạy một cách hiệu quả, cung cấp môi trường học tập trực tuyến, thống nhất và có hệ thống, cho phép người học tham gia các hoạt động học tập mọi lúc, mọi nơi. Với sự đa dạng về nội dung và các công cụ quản lý, phần mềm sẽ tạo ra sự hứng thú cho người học đồng thời cho phép giáo viên tùy biến nội dung học tập dễ dàng và kiểm soát được quá trình học tập của sinh viên. LMS sẽ được sử dụng tích hợp với hình thức lớp học tiếng Anh truyền thống đang thực hiện tại PVU, tạo nên mô hình học tập kết hợp năng động (Blended learning). Đây là mô hình học tập phù hợp với xu hướng hiện nay trên thế giới vì có khả năng huy động thời gian của người học ở mức cao nhất có thể. Nội dung của các hoạt động học tập và các phương thức kiểm tra đánh giá trong lớp học truyền thống và trên lớp học trực tuyến là một khối thống nhất, tạo cho người học có động cơ và trách nhiệm cần thiết khi tham gia vào lớp học. Hệ thống quản trị học tập này cũng hứa hẹn là một môi trường ngôn ngữ thuận tiện, giúp cho sinh viên duy trì và phát triển kỹ năng tiếng Anh của mình trong suốt quá trình học tập tại PVU. LMS intro 2 

Ngày 19/11/2015, PVU đã tổ chức buổi hội thảo về “Hệ thống quản trị học tập cho chương trình đào tạo tiếng Anh tại PVU”, nhằm báo cáo các kết quả chủ yếu của Hê thống quản trị học tập tiếng Anh do PVU xây dựng. Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến góp ý trao đổi của các nhà chuyên môn và quản lý, để từ đó  nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện và sớm đưa  Hệ thống vào sử dụng trong Trường.

 

Trong năm thời gian tới, nhóm tác giả sẽ tiếp tục cập nhật và bổ sung cơ sở dữ liệu nội dung, hiệu chỉnh chức năng của phần mềm và nâng cấp phần mềm để hỗ trợ các hoạt động học tập 3D cũng như xây dựng nội dung cho các hoạt động học tập loại này. Hệ thống học tập trực tuyến sẽ được tiếp tục phát triển để không chỉ triển khai cho môn Tiếng Anh mà hướng tới áp dụng cho các môn học khác trong chương trình đào tạo chính quy của Nhà trường, các chương trình đào tạo kỹ sư bằng 2 hoặc tổ chức các khóa bồi dưỡng nâng cao trong tương lai gần.

 

 

 

Bộ môn tiếng Anh & Trung tâm Thông tin Thư viện
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU)