Phiếu thu thập thông tin hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học năm 2017

Đây là phiếu thu thập thông tin để PVU hỗ trợ những Thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào PVU, Thí sinh đăng ký chính thức vào PVU sẽ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm 2017, Trường Đại Học Dầu Khí Việt Nam (PVU) thông báo tuyển sinh trên địa bàn cả nước hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể như sau:

-    Chỉ tiêu: 60

-    Mã trường: PVU

-    Mã ngành: Lọc – hóa dầu (52520301), kỹ thuật dầu khí (52520604), Địa chất – Địa vật lý (52520501)

-    Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học

Trường xét tuyển điểm chung toàn trường và được phân ngành sau 1 năm theo nguyện vọng (có quyền thay đổi ngành so với nguyện vọng đăng ký ban đầu)

Thông tin đã nhập không hợp lệ.
Vui lòng chọn một mục!
Vui lòng nhập thông tin vào mục này!
Vui lòng nhập thông tin vào mục này!
Thông tin đã nhập không hợp lệ!
Vui lòng nhập thông tin vào mục này!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input