Units

Phòng thí nghiệm Cơ học ứng dụng Người quản lý TS. Võ Quốc Thắng Danh mục thiết bị Phòng thí nghiệm cơ học ứng dụng được trang bị: - Máy xác định độ bền va đập - Máy kiểm tra…
    Người quản lý TS. Võ Quốc Thắng Danh mục thiết bị Phòng thí nghiệm Kỹ thuật nhiệt được trang bị: - Bộ thí nghiệm nghiên cứu truyền nhiệt qua cấu trúc ống và tấm - Bộ thí nghiệm…
Phòng thí nghiệm Cơ học chất lỏng Người quản lý TS. Võ Quốc Thắng Danh mục thiết bị Phòng thí nghiệm Kỹ thuật nhiệt được trang bị: - Bộ thí nghiệm nghiên cứu truyền nhiệt qua cấu trúc ống và…