Units

Công năng PTN: Phục vụ cho môn học "Dung dịch khoan và xi măng" bao gồm các bài thí nghiệm sau: Thí nghiệm về tỷ trọng, độ nhớt và độ pH của dung dịch khoan; Thí nghiệm lưu biến học…
Công năng PTN: Phục vụ cho môn học "Đánh giá thành hệ" và "Công nghệ mỏ"bao gồm các bài thí nghiệm sau: Xác định độ rỗng hiệu dụng bằng độ rỗng kế Helium; Xác định độ dính ướt; ác định…
Công năng PTN: Phục vụ cho môn học "Thiết bị thủy khí", "Kỹ thuật khai thác", bao gồm các bài thí nghiệm sau: Thực hành trên bơm piston và bơm ly tâm; Thực hành Valves; Thực hành thiết bị đầu…
Công năng PTN: Phục vụ cho môn học "Công nghệ lọc dầu"bao gồm các bài thí nghiệm sau: Xét ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hiệu suất thu sản phẩm của các quá trình khử lưu huỳnh bằng…
Máy sắc ký lỏng cao áp (HPLC) - Hãng Agilent Hoa Kỳ  Công năng PTN: Phục vụ cho môn học "Hóa học dầu mỏ" và "Sản phẩm dầu mỏ"bao gồm các bài thí nghiệm sau: Xác định tỉ trọng của…
Hệ thống sắc ký khí (GPC) - Hãng Agilent Hoa Kỳ   Công năng PTN: Phục vụ cho môn học "Công nghệ chế biến khí"bao gồm các bài thí nghiệm sau: Xác định thành phần của một hỗn hợp khí;…
 Công năng PTN: Phục vụ cho môn học "Quá trình thiết bị CNHH" bao gồm các bài thí nghiệm sau: Truyền nhiệt ống lồng ống; Sấy; Chưng cất; Đối lưu nhiệt; Mạch lưu chất; Cột chêm. Thiết bị chính: Hệ…
      Người quản lý ThS. Nguyễn Tố Nga Danh mục thiết bị Có đầy đủ các bộ thí nghiệm: điện học, quang học và cơ học (lực đẩy Acsimet, mô men quán tính, sức căng bề mặt, đo…
Người quản lý TS. Vũ Minh Hùng Danh mục thiết bị Phòng thí nghiệm kỹ thuật điện được trang bị: - Bộ thí nghiệm mạch điện cơ bản: 1 pha, 3 pha, tải R, L, C - Bộ thí nghiệm…
Người quản lý TS. Vũ Minh Hùng Danh mục thiết bị Phòng thí nghiệm kỹ thuật điện được trang bị: - Bộ thí nghiệm mạch điện cơ bản: 1 pha, 3 pha, tải R, L, C - Bộ thí nghiệm…