Process and equipment of chemical technology

 Công năng PTN:

Phục vụ cho môn học "Quá trình thiết bị CNHH" bao gồm các bài thí nghiệm sau:

 1. Truyền nhiệt ống lồng ống;
 2. Sấy;
 3. Chưng cất;
 4. Đối lưu nhiệt;
 5. Mạch lưu chất;
 6. Cột chêm.

Thiết bị chính:

 1. Hệ thống xác định phân bố vận tốc trong ống dẫn
 2. Hệ thống sấy tuần hoàn khí thải
 3. Tháp chưng cất
 4. Hệ thống bơm ly tâm
 5. Hệ thống xác định chế độ chảy của chất lỏng
 6. Hệ thống thí nghiệm Trở lực đường ống

 

thap chung cat