Thư Ngỏ

Thư Ngỏ

Năm học 2012-2013 đã kết thúc, báo hiệu mùa hè bắt đầu. Cùng với tuổi trẻ cả nước đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đang háo hức chuẩn bị cho chiến dịch Mùa hè xanh 2013 đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của mình với bao hoài bão, việc làm thiết thực, ý nghĩa. Chiến dịch Mùa hè xanh 2013, các chiến sỹ của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam sẽ tham gia tại mặt trận Xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.