Kế hoạch tổ chức giải bóng đá Sinh Viên nữ PVU 2013

Kế hoạch tổ chức giải bóng đá Sinh Viên nữ PVU 2013

Thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013, chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập Trường Đại học Dầu khí Việt Nam 25/11 và Ngày truyền thống Ngành Dầu khí 27/11, Ban Chấp hành Đoàn Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Giải bóng đá sinh viên nữ PVU năm 2013