Kế hoạch Mùa Hè Xanh 2013

Kế hoạch Mùa Hè Xanh 2013

Thực hiện Kế hoạch số 12 KH/TNDK ngày 07/6/2013 của Ban Thường vụ đoàn Tập đoàn về việc triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2013 và căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013, BCH Đoàn Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2013.