Trung tâm Bồi dưỡng nâng cao

Progression Training Program of Geology

Thứ tư, 02 Tháng 3 2016
SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA PVU 1. Dịch vụ đào tạo các khóa học ngắn hạn/bồi dưỡng nâng cao Đào tạo nâng cao là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Trường, PVU đã thành lập Trung…
Phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao có ý nghĩa rất lớn và mang tính quyết định đến sự phát triển của Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) trong tương lai, phù hợp với định hướng phát triển mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đề ra. Với mục tiêu đó, bên cạnh kiến thức chuyên môn vững vàng thì cán bộ giảng dạy cần phải thành thạo các kỹ năng về sư phạm và phương pháp giảng dạy đại học. Nhận thấy tầm quan trọng…